69. ROČNÍK LOUTKÁŘSKÉ CHRUDIMI

 30. června - 6. července 2020

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádá NIPOS-ARTAMA,
Spolek pro vydávání časopisu Loutkář
a město Chrudim prostřednictvím organizace Chrudimská beseda.

Loutkářská Chrudim 2020 - plakát